(individuele) Dagbesteding


Stichting "In het zadel"

Individuele dagbesteding gaat in samenwerking met stichting "ZoGewoon".


Onze visie: Zonder oordeel mensen laten ervaren mens te laten zijn door ze te zien, naar ze te luisteren en laten voelen, ongeacht wat een ander vindt.


Stichting "Zogewoon" is een stichting met een sociale kern. Er zijn verchillende functies op ons terrein verenigd. Het erf

waarop de opstallen staan, vervullen een spilfunctie. Er zijn agrarische activiteiten en activiteiten olp een gebied van dag invulling.

"ZoGewoon" zal een veilige haven zijn die mensen de ruimte biedt om te groeien en relevante woon- en werkervaring op te doen. Het is een plek waar iedereen welkom is.

De paarden zijn een van de middelen om de mensen te stimuleren om zo veel mogelijk zelfstandig met verantwoordelijkheid om te gaan. Daarnaast zijn de aanverwante activiteiten een onderdeel van de dag invulling die daar plaats vinden. De diversiteit aan activiteiten hangtr af van de wens van de deelners. We gaan niets voor ze invullen maar samen met hen optrekken.


"ZoGewoon" is er voor mensen die ondersteuning, op welk gebied dan ook, nodig hebben. Wij bieden 1 op 1 begeleiding voor kinderen en volwassenen met uiteenlopende problematieken.


Hoe kan je je aanmelden?

Organisatie's, instanties en gemeentes kunnen contact met ons opnemen wanneer er behoefte is aan individuele begeleiding op een individuele plek. Kinderen, jongeren of volwassenen die bij ons komen krijgen daadwerkelijk een op een begeleiding. Ze krijgen beschikking over de accommodatie en de begeleiding die ze nodig hebben.


Doorverwijzen;

* Wijk- en stadsteam

* WMO-loket via de gemeentes

* Jeugd- en gezinsbescherming

* Direct via ouders


Copyright @ All Rights Reserved